Hållbar affärer

Hållbara affärer är boken som motiverar och vägleder företagens beslutsfattare att utveckla långsiktigt hållbara företag ur det breda perspektivet; ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Steg för steg visar författarna hur omställningen praktiskt kan genomföras och att hållbart företagande skapar lönsamhet, nya affärsmöjligheter och ökad konkurrenskraft. Vi får dessutom träffa företagsledare från 14 olika företag och branscher som berättar om sitt hållbara arbete, och hur de har slagit hål på myten om att det finns motsättningar mellan lönsamhet och hållbarhet.
Boken Hållbara Affärer har snabbt blivit en storsäljare och är en måste-bok för alla som vill driva en hållbar utveckling i företag och samtidigt dra maxilam affärsnytta av hållbarhetsarbetet. Boken är pedagogisk och lättläst och kan läsas av alla som vill vara med och driva på omställningen i samhället.
 
Sagt om boken:
 
Tommy Nederman, Acting Director Sustainable Business, Scandic Hotels AB:
 
”Jag tror att många människor och företag ofta har en god vilja att arbeta mer hållbart men vet kanske inte alltid hur eller varför. Då är den här boken en klockren start. Hållbara affärer är inget annat än en utmärkt vägledning till vad hållbart företagande är och varför både företaget självt och världen i övrigt tjänar på det. Inte nog med det, den ger konkreta exempel på hur hållbara företag jobbar idag, och en användbar modell för att själv komma igång med eller utveckla hållbarhetsarbetet. Samtidigt är boken även perfekt för alla företag som redan jobbar med hållbarhet eftersom den ger inspiration och en djup insikt i hur andra gör genom alla goda exempel från framgångsrika företag idag. Avsätt några timmar och läs – insikter utlovas!”
 
Kerstin Gillsbro, VD Jernhusen AB
 
”Det behövs verktyg för ledningsgrupper och styrelser för att kunna bidra till och driva omställningen i företagen. Inom Jernhusen har vi stor nytta och glädje av boken. Både som strategisk inspiration och som kunskapsförmedlare. Det är en bok som på ett pedagogiskt sätt med många praktiska exempel beskriver vad hållbar utveckling handlar och vilket värde det skapar för de företag som ställer om. Som läsare får vi också ett verktyg i hur man praktiskt går tillväga. Alla i vår styrelse och ledningsgrupp har boken. Bästa läsningen för alla som vill vara med och driva en hållbar utveckling.”